Fiboburo Accountancy
G&V
KBC

AGENDA

15/10/2019 8u30 tot 12u30 : Opleiding Herkennen en omgaan met te veel stress bij werknemers
15/10/2019 13:00 tot 17:00 Opleiding hanteren kleine blusmiddelen
15/10/2019 Voorstelling plannen tot creatie van publieke parkzone bij BOLWERK
21/10/2019 12u15 : LunchXposee over Steunmaatregelen voor innovatieve bedrijven
05/11/2019 18u00 : Infosessie Complex Project Kanaal Bossuit Kortrijk
26/11/2019 12u15 tot 13u45 : LunchXposee over aanwerving van grensarbeiders
TERUG NAAR OVERZICHT
Opleiding hanteren kleine blusmiddelen

Opleiding hanteren kleine blusmiddelen

Voorstelling / Gemaakt op zondag 25 augustus 2019

INHOUD :

• Theorie
o Het begrip brand
o de vuurdriehoek
o ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.
o De soorten branden (brandklassen).
o De soorten blusmiddelen.
o Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
o Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.

• Blussen in de praktijk
o Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit (aanhangwagen omgevormd
tot brandsimulator)
o De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand gaande tot een frietpotbrand. o Een beginnende brand blussen
o Een uitslaande brand blussen
o Een frietpotbrand blussen
o Waarschuwen en alarmeren


METHODOLOGIE :

De opleidingen combineren steeds praktijk en theorie, zodanig dat de aangebrachte technieken/ vaardigheden, meteen ingeoefend kunnen worden. Een activerende en interactieve manier van lesgeven staat hier centraal. Ook de gegeven voorbeelden worden steeds, in de mate van het mogelijke, aangepast aan de bedrijfsspecifieke context. Op die manier is de ‘transfer’ die uw werknemers moeten maken meteen duidelijk.
Er wordt gewerkt met een permanente competentie-evaluatie doorheen de opleiding.

Gedurende deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een mobiele blusunit(aanhangwagen). Deze blusunit omvat, naast de brandsimulator, ook een blusservulstation. Hierdoor kunnen de deelnemers meerdere keren de praktijkvaardigheden inoefenen.
Wij hebben bewust geopteerd voor dit blusservulstation omdat dit verschillende voordelen met zich meebrengt:
• milieugewijsbrengen wij geen schade toe, daar we werken met water/ schuim
• bijgevolg ook geenrestafval/ poeder op het domein
• geen vervelend opkuiswerknadien
• meer ruimte tot praktijk/ oefenen, omwille van de mogelijkheid om continue blussers te vullen
• lagere kostprijsopleiding (geen aankoop afzonderlijke brandblussers)
• de verschillen tussen de blussers worden besproken, maar in de werking hiervan verschillen deze niet (dus ook geen reden om
met de verschillende blussers aan de slag te gaan).

UW DOCENT :
Voor deze opleiding rekenen wij op de know-how van diverse vaste docenten die allen actief zijn binnen de brandweer. Daarnaast zijn deze lesgever ook didactisch geschoold. Door hun interactieve en laagdrempelige manier van lesgeven, doorspekt met eigen ervaringen, blijft de materie zeker hangen!

PRAKTISCHE INFO :
• Datum: dinsdag 15 oktober van 13u tot 17u
• Locatie: op industriezone Gullegem-Moorsele, nog nader te bepalen
• Maximum aantal deelnemers: 15
• Duurtijd:4 uur

KOSTPRIJS : 70 EUR per persoon

INSCHRIJVEN VIA MAIL NAAR annelies@bedrijvenparkmanagement.be

Er wordt een syllabus voorzien voor de deelnemers.

Gerelateerd nieuws

LunchXposee over aanwerving van grensarbeiders op 26 november

LunchXposee over aanwerving van grensarbeiders op 26 november

Voorstelling / Gemaakt op maandag 16 september 2019

Het aanwerven van grensarbeiders is een gangbare zaak in onze regio. Maar voor een nieuwe grensarbeider komt heel wat kijken bij deze stap. Deze LunchXposee zorgt ervoor dat u als bedrijf de grensarbeider goed kan begeleiden bij het in orde maken van de papierwinkel die hierbij komt kijken.

Deze aanwerving gaat vaak gepaard met een aantal concrete vragen zoals waar moeten sociale bijdragen worden betaald? Valt men onder de Franse sociale zekerheid of betalen we hier toch Belgische sociale bijdragen? Wat indien men een bezoek aan de huisarts brengt, waar kan men een terugbetaling genieten? Waar ontvangt men kinderbijslag? Heeft men bepaalde formaliteiten te vervullen? Waar zal mijn grensarbeider zijn belastingen dienen te betalen? Moet hij hier een aangifte indienen? Met dit LunchXposee wensen we hierop een antwoord te bieden. Na deze uiteenzetting zal u in staat zijn om de praktische vragen die uw grensarbeider u stelt te beantwoorden.

LEES MEER
Voorstelling plannen tot creatie van publieke parkzone bij BOLWERK

Voorstelling plannen tot creatie van publieke parkzone bij BOLWERK

Voorstelling / Gemaakt op dinsdag 27 augustus 2019

Op 15 oktober om 18u vindt de voorstelling plaats van de plannen ter creatie van een groene, publieke parkzone op Industriezone Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk, meer specifiek op de site van Bolwerk.
De parkzone zal tijdens kantooruren vrij toegankelijk zijn voor werknemers en buurtbewoners en voor de realisatie worden diverse formules aangeboden die bedrijven uitnodigen om het groenproject mee te financieren. Het is de bedoeling dat het park moet een hefboom wordt om de ganse industriezone biodiverser en bijvriendelijk te maken. Die avond komt Wouter depuydt, als nieuwe beleidswerken Economie voor de stad Harelbeke, zichzelf voorstellen en de toekomstige visie van de stad op de Industriezone uitleggen. U wordt verwerlkomd met een hapje en een drankje. INSCHRIJVEN IS VERPLICHT. DEELNEMEN IS GRATIS VOOR LEDEN, NIET LEDEN BETALEN 10 EUR PER PERSOON. 

 

LEES MEER